УГОДА КОРИСТУВАЧА

з використання комп’ютерної програми

«Мобільний додаток «Доктор Онлайн для IOS та Android платформи» та комп’ютерної програми «Доктор Онлайн»

Doctor Online»)

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

1. Загальні умови та визначення термінів
1.1. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Користувачем умов даної Публічної оферти через, зокрема, здійснення Користувачем конклюдентних дій: реєстрації (надалі – Реєстрація) на Веб-сайті Ліцензіара та/або на Інформаційному Ресурсі, проставлення відміток (галочок) про згоду Користувача з умовами даної Публічної оферти, внесення передоплати за Послуги, користування Послугами, Веб-сайтом та / або Інформаційним Ресурсом. Акцепт цієї Публічної оферти означає, в тому числі, укладання з Ліцензіаром Угоди на умовах, що містяться в цій Публічній оферті шляхом її Акцепту, та надання Користувачем свідомої згоди на обробку персональних даних та передачу відомостей, в тому числі, таких, що можуть становити лікарську таємницю, а також інформованої добровільної згоди Користувача на види медичних втручань через використання засобів Інформаційного Ресурсу згідно Законодавству, а також інформовану добровільну згоду Користувача з тим, що Користувач ознайомлений і згоден з даною Публічною офертою, Умовами Використання і з Політикою обробки персональних даних, а також з іншими умовами та правилами, що розміщені (з’являються) на Веб-сайті Ліцензіара та / або Інформаційному Ресурсі.
1.2. Демо-версія Додатку – попередня безкоштовна обмежена версія Додатку, що надає змогу будь-якій особі ознайомитися із Додатком до здійснення реєстрації.
1.3. Законодавство – чинне законодавство України.
1.4. Зміст Веб-сайту та / або Інформаційного Ресурсу взагалі або частково не є медичною порадою або схваленням, представленням або гарантією того, що будь-які поради, конкретний препарат або лікування є безпечними, відповідними або ефективними для вас.
1.5. Інформаційний Ресурс або Додаток – програмне забезпечення у вигляді, зокрема, мобільного додатку (застосунку), призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях Користувача, яке може бути встановлено на таких пристроях або може бути завантажене на таких пристроях з онлайн магазинів мобільних додатків (застосунків), таких як App Store, Google Play, Windows Phone Store та інших, на умовах таких магазинів.
1.6. Користування Послугами, Веб-сайтом та / або Інформаційним Ресурсом. Ліцензіар («Доктор Онлайн», “Doctor Online”) надає Послуги, доступ до Веб-сайту https://doctoronline.care/ (надалі – Веб-сайт) та Інформаційного Ресурсу (Додатку) тощо з посиланнями на ці Умови Використання, пропонуючи Користувачам Послуги, в тому числі, доступ незалежних Замовників до Інформаційного Ресурсу для надання останніми їх інформаційних послуг Клієнтам. Отримуючи доступ до Веб-сайту та / або Інформаційного Ресурсу та використовуючи Послуги, Веб-сайт та / або Інформаційний Ресурс, Користувачі, через такі конклюдентні дії, погоджуються дотримуватись цих Умов Використання та всіх інших умов та правил, що з’являються на Веб-сайті та / або Інформаційному Ресурсі. Якщо ви не бажаєте бути зобов’язаними будь-яким із цих Умов Використання та / або всіх інших умов та правил, що розміщені (з’являються) на Веб-сайті Ліцензіара та / або Інформаційному Ресурсі, ви не маєте права користуватися будь-якими Послугами, Веб-сайтом та / або Інформаційним Ресурсом.
1.7. Користувач (або ви, вас, вам, вами, вашим – відповідно до контексту) – особа, яка успішно пройшла Реєстрацію на Веб-сайті або Інформаційному Ресурсі.
1.8. Ліцензіар (або ми, нас, нам, нами, нашим – відповідно до контексту) – товариство з обмеженою відповідальністю “Доктор Онлайн”, юридична особа, створена за законодавством України, що зареєстрована за адресою: 03035, г. Киев, ул. Кудряшова, дом 20, идентификационный код юридического лица: 40528057 , що надає Користувачу на умовах даної Публічної оферти невиключне право (ліцензію) на використання Інформаційного Ресурсу (Додатку).
1.9. Замовник – Користувач, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка надає інформаційні послуги Клієнтам, в т.ч., засобами Інформаційного Ресурсу (Додатку).
1.10. Клієнт – Користувач, фізична особа, що досягла 14 років, яка володіє необхідним обсягом цивільної дієздатності та придбала та/або має намір придбати інформаційні послуги Замовника засобами Інформаційного Ресурсу (Додатку).
1.11. Обліковий запис (Аккаунт) – збережена в комп’ютерній системі Інформаційного Ресурсу сукупність даних про Користувача, необхідна для його розпізнавання (аутентифікації) на Інформаційному Ресурсі (в Додатку) і надання доступу до його персональних даних і налаштувань Особистого кабінету для цілей, зокрема, користування Послугами, Веб-сайтом та / або Інформаційним Ресурсом (Додатком). Реєструючись на Веб-сайті, Користувач створює Обліковий запис через процедуру Реєстрації та погоджується, що інформація про Обліковий запис, яку Користувач нам надає в будь-який час, в т.ч., під час Реєстрації та будь-яку інформацію, яку Користувач завантажує на Веб-сайт, буде правдивою, точною, актуальною та повною. Ви не можете передавати або ділитися паролем свого Акаунта з ким-небудь або створювати більше одного Облікового запису (за винятком субрахунків, встановлених для дітей, батьками яких ви є – батьком або законним опікуном). Ви несете відповідальність за збереження конфіденційності пароля Вашого Облікового запису, а також за всі дії, що відбуваються під вашим Обліковим записом. Ліцензіар залишає за собою право вжити будь-яких дій, які вважає потрібними чи розумними, щодо безпеки Веб-сайту та / або Інформаційного Ресурсу та інформації Вашого Облікового запису. Ні в якому разі і за жодних обставин Ліцензіар не несе відповідальності перед вами за будь-які зобов’язання чи збитки, спричинені вашим використанням будь-яких Послуг, Веб-сайту та / або Інформаційного Ресурсу, використанням Вашої інформації про акаунт або передачею інформації про Обліковий запис третій стороні. Ви не можете користуватися чужим обліковим записом у будь-який час.
1.12. Особистий кабінет – унікальний простір Користувача в комп’ютерній системі Інформаційного Ресурсу для зберігання Облікового запису Користувача з визначеним режимом отримання Користувачем Послуг; доступ до Особистого кабінету здійснюється Користувачем з використанням логіну (номер телефону) і пароля (пін код) через налаштування Облікового запису.
1.13. Послуги – забезпечення Ліцензіаром Користувачу доступу до Інформаційного Ресурсу, в тому числі, через Особистий кабінет Користувача та надання Ліцензіаром інформаційного консультування Користувача щодо отримання останнім такого доступу. Ліцензіар не займається медициною, медичною практикою або будь-якою іншою ліцензованою діяльністю та / або не втручається у медичну практику чи будь-яку іншу ліцензовану діяльність, в тому числі, Замовників, виключно які несуть відповідальність за свої інформаційні послуги Клієнтам та за дотримання вимог, що застосовуються до професійної діяльності таких Замовників. Ні Ліцензіар, ні будь-які треті сторони, які рекламують інформаційні послуги або надають вам посилання на інформаційні послуги, не несуть відповідальності за будь-які професійні консультації, які ви отримаєте від Замовника через користування будь-якими Послугами, Веб-сайтом та / або Інформаційним Ресурсом.
1.14. Публічна оферта – дана пропозиція Ліцензіара, адресована будь-якій особі у відповідності зі статтями 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти з Ліцензіаром Угоду на умовах, що містяться в Публічній оферті.
1.15. Умови Використання або Угода (також – Договір) – договір про надання Користувачу обмеженого, неексклюзивного, непередавального права на доступ до Інформаційного Ресурсу та / або використання (ліцензію) Користувачем Послуг, Веб-сайту та / або Інформаційного Ресурсу, укладений між Користувачем та Ліцензіаром на умовах даної Публічної оферти в момент Акцепту Користувачем.
1.16. Промокод – сукупність символів, що складається з букв і / або цифр і що дає право на придбання товару або послуги на спеціальних умовах, як правило встановлених відповідної акцією.

2. Предмет Угоди
2.1. Ліцензіар даною Публічною офертою пропонує укласти Угоду на умовах, визначених в цій Публічній оферті.
2.2. Даною Угодою Ліцензіар надає Користувачу обмежене, неексклюзивне, непередаване право на доступ до Інформаційного Ресурсу та / або використання (ліцензію) Користувачем Послуг, Веб-сайту та / або Інформаційного Ресурсу (“Права доступу”) виключно для особистого некомерційного використання та лише умовах даної Публічної оферти, будь-яких окремих угод, які ви, можливо, уклали з Ліцензіаром, та згідно з чинним Законодавством. Ми залишаємо за собою право на власний розсуд відмовити чи призупинити використання Користувачем Послуг, Веб-сайту та / або Інформаційного Ресурсу за будь-яких причин. Користувач погоджується, що не буде і не будете намагатися: (а) видавати себе за будь-яку особу чи юридичну особу або іншим чином хибно представляти свою приналежність до будь-якої особи чи юридичної особи; (б) використовувати Послуги, Веб-сайт та / або Інформаційний Ресурс для порушення будь-якого місцевого, державного, національного чи міжнародного законодавства; (в) демонтувати, розбирати, декомпілювати або перекладати будь-яке програмне забезпечення або інші компоненти Послуг, Веб-сайту та / або Інформаційного Ресурсу; (г) поширювати віруси чи інший шкідливий комп’ютерний код через Послуги, Веб-сайт та / або Інформаційний Ресурс; або (д) використовувати іншим чином Послуги, Веб-сайт та / або Інформаційний Ресурс будь-яким способом, що виходить за рамки сфери використання, визначеної Умовами Використання. Крім того, Користувач погоджується утримуватися від образливих мови та поведінки, які можуть бути визнані неприйнятними, або поведінки, яка є протизаконною чи незаконною, при спілкуванні з Замовниками через Послуги, Веб-сайт та / або Інформаційний Ресурс та утримуватися від звернення до Замовників за межами Послуг, Веб-сайту та / або Інформаційного Ресурсу. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які взаємодії з Замовниками, які не проводяться через Послуги, Веб-сайт та / або Інформаційний Ресурс. Ми настійно рекомендуємо не користуватися Послугами, Веб-сайтом та / або Інформаційним Ресурсом через загальнодоступні комп’ютери та / або пристрої. Ліцензіар також рекомендує Користувачам не зберігати пароль Облікового запису через веб-браузер чи інше програмне забезпечення.
2.3. Користувач, шляхом Акцепту, беззастережно приймає таку Угоду і безумовно погоджується з її умовами, зокрема приймає зобов’язання, покладені на Користувача в рамках цієї Публічної оферти і зобов’язується дотримуватися їх.

3. Реєстрація Користувача
3.1. Для отримання можливості використання Інформаційного Ресурсу / Додатку Користувачеві необхідно зареєструватися – створити Обліковий запис Користувача.
3.2. Для створення Облікового запису Користувач повинен пройти наступну процедуру Реєстрації:
3.2.1. заповнити реєстраційну форму;
3.2.2. надати згоду на обробку Ліцензіаром персональних даних Користувача;
3.2.3. виразити згоду з умовами Угоди, шляхом, визначеним в п. 3.3 Угоди.
3.3. Угода вступає в силу після прийняття її шляхом Акцепту, зокрема, через натискання Користувачем кнопки «Я приймаю Умови Використання», розташованої у реєстраційній формі.
3.4. При заповненні реєстраційної форми Користувач погоджується на надання точної і правдивої інформації про себе. У разі надання Користувачем недостовірної інформації про себе, Ліцензіар матиме право відмовити такому Користувачеві в доступі до Інформаційного Ресурсу (Додатку).
3.5. Користувач підтверджує, що на момент реєстрації він досяг 14 років і має достатню цивільну правоздатність та дієздатність для укладання Угоди з Ліцензіаром, яка є дрібним побутовим правочином, на умовах даної Публічної оферти.
3.6. По завершенні реєстрації Користувач отримує унікальний Обліковий запис Користувача в системі Інформаційного Ресурсу, а також унікальні логін (номер телефону) і пароль (пін код) для входу Користувача в Особистий кабінет Користувача в системі Інформаційного Ресурсу.
3.7. Користувач:
3.7.1. несе повну відповідальність за безпеку свого логіна і пароля (за передання цієї інформації третім особам), а також за безпечне використання Облікового запису і Особистого кабінету Користувача, а також за будь-які дії, які будуть виконані під його Обліковим записом і в його Особистому кабінеті;
3.7.2. захищає Ліцензіара від будь-яких претензій щодо порушення Користувачем вищенаведеного п. 3.7.1 та / або компенсує Ліцензіару будь-які збитки Ліцензіара, пов’язані з таким порушенням.
3.8. Користувач зобов’язується негайно проінформувати Ліцензіара, відразу тільки но йому стане відомо про неавторизований доступ третіх осіб до його Облікового запису або про будь-які інші порушення безпеки свого логіна і пароля, а також про порушення безпечного використання Облікового запису і Особистого кабінету Користувача.
3.9. Користувач повністю приймає та погоджується дотримуватися зобов’язання відповідати за будь-які інформацію, дані, текст(и), фотоматеріали тощо, публічно опубліковані, оприлюднені та / або частково передані за допомогою Інформаційного Ресурсу / Додатку.
3.10. Користувач погоджується не використовувати Послуги, Веб-сайт та / або Інформаційний Ресурс / Додаток для:
3.10.1. завантаження, розміщення або у інший спосіб опублікування матеріалів для загального користування, які є наклепом або порушують авторські права та/або інші права, права власності, а також порушують чинне Законодавство;
3.10.2. розміщення будь-якої сторонньої інформації, реклами, не передбаченої даним Інформаційним Ресурсом та правами його використання;
3.10.3. розміщення будь-яких Інтернет-посилань, які є доступними для загального користування на інших Інтернет-ресурсах;
3.10.4. видавання себе за сторонню людину, або подання інформації, яка не відповідає дійсності відносно інформації про Користувача;
3.10.5. розміщення будь-якої інформації, яка не належить Користувачу або є власноруч присвоєною.
3.11. У випадку, якщо Ліцензіар запідозрить Користувача у скоєнні будь-яких протиправних дій, у тому числі: шахрайства з банківськими картами, поширення спаму, шкідливих програм, інших діянь, що порушують умови цієї Публічної оферти, Ліцензіар вправі звернутися до відповідних державних органів із заявою та/або заблокувати та/або видалити Обліковий запис Користувача.
3.12. Користувач, шляхом Реєстрації на Веб-сайті, Інформаційному Ресурсі / в Додатку, підтверджує, що він вільно володіє українською мовою, у зв’язку з чим заявляє, що дана Публічна оферта не може бути визнана недійсною або не прийнятою Користувачем на тій лише підставі, що вона складена українською мовою.

4. Авторське право
4.1. Послуги, Веб-сайт та / або Інформаційний Ресурс / Додаток (та всі його елементи) є об’єктом авторського права, майнові права на який в повному обсязі належать Ліцензіару і охороняються Законодавством про авторське право та інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.
4.2. Будь-яке використання розміщених на Інформаційному Ресурсі / в Додатку результатів інтелектуальної діяльності (у тому числі елементів візуального оформлення, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, товарних знаків та інших об’єктів) без письмового дозволу Ліцензіара або законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до Законодавства.
4.3. Крім випадків, встановлених цією Публічною офертою, а також чинним Законодавством, жоден результат інтелектуальної діяльності (включаючи Зміст) не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, опублікований, скопійований, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього письмового дозволу Ліцензіара як законного правовласника.
4.4. Доступ до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в Послугах, Веб-сайті та / або Інформаційному Ресурсі / Додатку, надається Ліцензіаром виключно для особистого некомерційного використання Користувачем на Умовах Використання з метою ознайомлення з ними виключно за допомогою Інформаційного Ресурсу / Додатку, без права на відтворення (у тому числі копіювання / завантаження / збереження) таких об’єктів в пам’ять електронних пристроїв Користувача, а також без права на інше використання, не передбачене Угодою, у тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або по частинах і т.п.
4.5. Ліцензіар залишає за собою право в будь-який час видаляти з Інформаційного Ресурсу / Додатку будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені в ньому, без повідомлення Користувача.

5. Правовий статус Користувача
5.1. Користувач має право:
5.1.1. розміщувати на Інформаційному Ресурсі / Додатку будь-яку інформацію, яка не суперечить Законодавству і положенням цієї Угоди;
5.1.2. користуватися Інформаційним Ресурсом / Додатком в порядку, визначеному Угодою, якщо метою такого використання не є одержання прибутку або доходу;
5.1.3. до реєстрації здійснити ознайомлення з Інформаційним Ресурсом / Додатком шляхом випробування Демо-версії Додатку;
5.1.4. зареєструватися (отримати персональний Обліковий запис) відповідно до положень Угоди;
5.1.5. припинити використання Інформаційного Ресурсу / Додатку і відмовитися від створеної ним облікового запису, відправивши відповідний запит Ліцензіару;
5.1.6. cкористатися Промокодом для отримання безкоштовної інформаційної послуги та / або безкоштовної безлімітної підписки на умовах відповідної акції, за якою такий Промокод було надано.
5.1.7. інші права Користувача, передбачені цією Публічною офертою і Законодавством.
5.2. Користувач зобов’язується:
5.2.1. дотримуватися положень чинного Законодавства, Угоди та інших спеціальних документів Ліцензіара;
5.2.2. використовувати можливості Інформаційного Ресурсу / Додатку тільки в законних цілях, дотримуватися чинного Законодавства, а також умови цієї Угоди;
5.2.3. у випадку отримання у подальшому будь-яких окремих платних послуг здійснювати оплату Послуг в розмірі та порядку визначених Ліцензіаром згідно цих Умов Використання;
5.2.4. утримуватися від здійснення дій, що перешкоджають роботі Ліцензіара та функціонуванню Інформаційного Ресурсу / Додатку, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Ліцензіара та / або третіх осіб;
5.2.5. не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, не перепродавати, а також не використовувати будь-яким способом для яких-небудь комерційних цілей Інформаційний Ресурс / Додаток або будь-які частини його вмісту без згоди Ліцензіара;
5.2.6. надати при реєстрації (створенні Облікового запису) точну, актуальну та повну інформацію про себе;
5.2.7. вживати належних заходів для забезпечення збереження свого Облікового запису і паролів;
5.2.8. не передавати, не поступатися, не продавати, не передавати в користування тощо Обліковий запис третім особам;
5.2.9. не вживати спроби з відключення чи іншого втручання в будь-які технічні засоби захисту Інформаційного Ресурсу / Додатку;
5.2.10. належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені даною Публічною офертою;
5.2.11. належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені даною Публічною офертою.
5.3. Користувачу при використанні Інформаційного Ресурсу / Додатку забороняється:
5.3.1. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріали, які завдають або можуть завдати шкоди честі, гідності та діловій репутації громадянина або діловій репутації будь-якої організації, порушують чинне Законодавство;
5.3.2. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріал, що містить нецензурні слова і вирази;
5.3.3. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріали еротичного та порнографічного характеру чи гіпертекстові посилання на інтернет-ресурси, що містять такі матеріали;
5.3.4. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом контент, який пропагує суїцид, містить опис способів суїциду та будь-які підбурювання до його здійснення;
5.3.5. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом контент, пов’язаний з окультною тематикою і діяльністю;
5.3.6. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом рекламу та іншу інформацію про наркотичні і психотропні речовини, в тому числі, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
5.3.7. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріал, який порушує права неповнолітніх осіб;
5.3.8. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріал шахрайського характеру;
5.3.9. здійснювати несанкціонований доступ до облікових записів інших Користувачів шляхом підбирання або введення пароля, а також робити спроби такого доступу.

6. Правовий статус Ліцензіара
6.1. Ліцензіар має право:
6.1.1. здійснювати поточне управління Інформаційним Ресурсом / Додатком, визначати його структуру, в будь-який час змінювати його Зміст, оформлення, список сервісів, змінювати або доповнювати програмне забезпечення та інші об’єкти у будь який час, з попереднім повідомленням або без нього;
6.1.2. відправляти Користувачам повідомлення, що стосуються використання та новинок Інформаційного Ресурсу / Додатку;
6.1.3. за своїм розсудом видаляти будь-яку інформацію, яка порушує і / або може порушувати Законодавство, положення Угоди і права третіх осіб;
6.1.4. здійснювати інші дії з метою поліпшення якості та зручності використання Інформаційного Ресурсу / Додатку Користувачами;
6.1.5. без спеціального повідомлення Користувача змінювати та / або доповнювати дану Публічну оферту. Зміни / доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення в Інформаційному Ресурсі / Додатку, якщо інше не визначено Ліцензіаром;
6.1.6. в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити у зв’язку з цим підтверджуючі документи. Ненадання таких документів, на розсуд Ліцензіара, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації, у зв’язку з чим останній вправі відмовити Користувачеві в реєстрації;
6.1.7. проводити маркетингові заходи, в тому числі, шляхом розсилки актуальної інформації на електронну пошту Користувача та / або у вигляді SMS-повідомлень;
6.1.8. інші права Ліцензіара, передбачені цією Публічною офертою.
6.2. Обов’язки Ліцензіара:
6.2.1. приймати та обробляти реєстраційні форми Користувачів;
6.2.2. не розміщувати в Додатку будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми;
6.2.3. не описувати та не пропагувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
6.2.4. не розміщувати в Інформаційному Ресурсі / Додатку будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності;
6.2.5. приймати грошові кошти в рахунок оплати Послуг, якщо такий спосіб оплати передбачений на Веб-сайті, Інформаційному Ресурсі та/або в Додатку;
6.2.6. інші обов’язки Ліцензіара, передбачені цією Публічною офертою.

7. Оплата Послуг
7.1. Певні послуги, пов’язані із використанням Додатку, можуть надаватися Ліцензіаром за плату.
7.2. У випадку надання окремих платних послуг, Ліцензіар час від часу оприлюднює або інакше доводить до відома Користувачів їх вартість та умови оплати, а Користувач погоджується оплачувати такі послуги, в тому числі, шляхом перерахування грошових коштів на користь Ліцензіара через підтримувані Ліцензіаром платіжні системи і методи оплати. Перелік доступних для оплати платіжних систем і методів визначається Ліцензіаром в односторонньому порядку і вказується в Додатку.
7.3. Користувач погоджується, що грошові кошти, оплачені Користувачем і зараховані Ліцензіаром, в т.ч. на Аккаунт Користувача, Користувачеві не повертаються. Користувач може використовувати їх для оплати товарів, послуг та / або матеріалів, доступних на Веб-сайті та / або Інформаційному Ресурсі.
7.4. Користувач погоджується сплачувати всі платежі чи нарахування на його Особистий запис згідно комісійних платежів, тарифів, зборів та умов виставлення рахунків, що діють на момент виникнення обов’язку Користувача сплачувати такі платежі чи нарахування. Надаючи Ліцензіару номер платіжної картки або інші дані платіжного засобу, та пов’язану з ними інформацію про оплату, Користувач погоджується, що Ліцензіар уповноважений негайно виставити рахунок на усі такі платежі чи нарахування, що підлягають сплаті та сплачуються Ліцензіару за цими Умовами Використання, і що не потребується ніяких додаткових повідомлень або згоди Користувача. Користувач несе персональну відповідальність за відшкодування всіх таких платежів чи нарахувань, що підлягають сплаті та сплачуються Ліцензіару за цими Умовами Використання. Ліцензіар не надає гарантії, що Користувач отримає будь-яке відшкодування вищевказаних платежів, сум чи нарахувань, навіть якщо Користувач має будь-яке право на такі відшкодування, зокрема за умовами страхових полісів тощо.
7.5. У випадку вибору Користувачем тарифного плану і способу оплати (оплата через платіжну систему, он-лайн банкінг, і т.д.), на постійній основі Користувач сплачує згідно обраного тарифного плану Абонентську плату, яка є фіксованим щомісячним платежем (період 30 (тридцять) днів з моменту оплати) та залежить від вартості обраного Користувачем тарифного плану і підлягає надходженню на розрахунковий рахунок Ліцензіару авансовим платежем, або підписки на обраний тарифний план (періодом на 1 (один) місяць або 12 (дванадцять) місяців за вибором Користувача відповідно до обраного тарифного плану), що надходить авансовим єдиним платежем на обраний період, з урахуванням прийому платежів деякими банківськими системами. Оплата за послуги може здійснюватися без безпосередньої участі Користувача, але з його попередньої згоди на постійній основі за допомогою автоматичного списання коштів з банківського рахунку або рахунку в електронній платіжній системі Користувача тощо, згідно з правилами і умовами банку та / або платіжної системи, за умови наявності коштів на такому рахунку. Даний пункт є згодою Користувача на договірне списання його обслуговуючим банком з його рахунку при виборі опції «Оплатити» при встановленні та оплаті послуг за допомогою онлайн-банкінгу на комп’ютерах та інших пристроях. Автоматичне списання грошових коштів за послуги відбувається систематично, відповідно до вартості обраного Користувачем тарифного плану та підписки на тарифний план (періодом на 1 (один) місяць або 12 (дванадцять) місяців за вибором Користувача відповідно до обраного тарифного плану). У разі невдалої спроби списання коштів з рахунку Користувача на момент здійснення автоматичного списання, автоматичне списання буде здійснюватися до моменту успішного списання коштів. Користувач може в будь-який момент скасувати подальше автоматичне списання в Особистому кабінеті, або звернувшись до служби технічної підтримки Ліцензіара за телефонними номерами або іншим шляхом, визначений Ліцензіаром на Веб-сайті та / або Інформаційному Ресурсі.
7.6. Користувач цим погоджується на автоматичне продовження тарифного плану або підписки з правом Ліцензіара на автоматичне списанням коштів з рахунку Користувача за користування останнім такими тарифним планом або підпискою, якщо Користувач вибрав тарифний план або підписку і не відмовився через проставлення відміток (галочок) від такого автоматичного продовження тарифного плану або підписки.
7.7. У разі ненадходження Абонентської плати в повному обсязі в якості передоплати, надання Послуг Користувачу автоматично припиняється. Відновлення надання Послуг відбувається автоматично з моменту надходження Абонентської плати в повному обсязі на рахунок Ліцензіара.
7.8. Користувач самостійно визначає обсяг споживаних Послуг в рамках терміну, обсягу та інших умов надання Послуг відповідного переліку, визначених Ліцензіаром в обраному Користувачем тарифному плану. Якщо з якої-небудь причини (окрім як з вини Ліцензіара) Користувач не скористається наданим йому доступом до Послуги, відповідна Послуга вважається наданою належним чином.
7.9. Надаючи Ліцензіару номер платіжної картки або інші дані платіжного засобу, та пов’язану з ними інформацію про оплату, Користувач погоджується, що Ліцензіар уповноважений негайно виставити рахунок на усі такі платежі чи нарахування, що підлягають сплаті та сплачуються Ліцензіару за цими Умовами Використання, і що не потребується ніяких додаткових повідомлень або згоди Користувача. Користувач несе персональну відповідальність за відшкодування всіх таких платежів чи нарахувань, що підлягають сплаті та сплачуються Ліцензіару за цими Умовами Використання. Ліцензіар не надає гарантії, що Користувач отримає будь-яке відшкодування вищевказаних платежів чи нарахувань, навіть якщо Користувач має будь-яке право на такі відшкодування, зокрема за умовами страхових полісів тощо.
7.10. Ліцензіар залишає за собою право змінювати або впроваджувати нові платежі чи нарахування та структуру ціноутворення в будь-який час до виставлення рахунку. Користувач розуміє та погоджується, що Користувач відповідає за будь-яку відмову від погодженого надання інформаційних послуг Замовників згідно з прейскурантом відповідних Замовників.
7.11. Ліцензіар має право самостійно встановлювати або припиняти особливі режими оплати певних видів або усіх Послуг, в т.ч. встановлювати режим знижок або безоплатності щодо певних видів або усіх Послуг. Повідомлення про такі зміни, впровадження, встановлення розміщуються Ліцензіаром на Веб-сайті та / або Інформаційному Ресурсі.

8. Відповідальність
8.1. Користувач несе відповідальність за точність та достовірність інформації, зазначеної ним при заповненні форми реєстрації, за збереження свого Облікового запису і паролю, і за всі дії, які виконані в Додатку під його Обліковим записом та паролем.
8.2. Користувач несе відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням і розміщенням коментарів у Інформаційному Ресурсі / Додатку відповідно до чинного Законодавства.
8.3. У разі пред’явлення третіми особами претензій до Ліцензіара, пов’язаних з діями Користувача, Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Ліцензіара від можливих збитків і компенсацій.
8.4. У випадку, якщо в результаті претензій від третіх осіб Ліцензіару будуть заподіяні збитки та / або Ліцензіар оплатить таким третім особам штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати і т.п., Ліцензіар має право вимагати, а Користувач зобов’язується відшкодувати їх Ліцензіару (штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати, виплати і т.п.).

9. Обмеження відповідальності
9.1. Ліцензіар не несе відповідальності за:
9.1.1. правильність та достовірність лікарських призначень, параметри яких вводяться Користувачем; рекомендації надані при використанні Додатку носять виключно рекомендаційний характер та не є обов’язковими для виконання Користувачем;
9.1.2. протиправні чи інші дії Користувача і (або) третіх осіб, що перешкоджають використанню Інформаційного Ресурсу / Додатка іншими користувачами;
9.1.3. за будь-які дії Користувача;
9.1.4. за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації;
9.1.5. за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, що розміщені в Інформаційному Ресурсі / Додатку;
9.1.6. за відповідність Інформаційного Ресурсу / Додатку цілком або його розділів очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Інформаційного Ресурсу / Додатку, припинення доступу Користувача до Інформаційного Ресурсу / Додатку з якихось причин;
9.1.7. втрату Користувачем можливості доступу до створеного ним Облікового запису (втрату логіна, пароля, іншої інформації, необхідної для користування Додатком);
9.1.8. неповну, неточну або некоректну вказівку Користувачем своїх даних при створенні Облікового запису;
9.1.9. відсутність у Користувача доступу до мережі Інтернет і якість послуг інтернет-провайдерів;
9.1.10. Зміст реклами, показаної за допомогою Інформаційного Ресурсу / Додатку.
9.2. Ліцензіар не гарантує, що:
9.2.1. Інформаційний Ресурс / Додаток буде задовольняти суб’єктивним вимогам та очікуванням Користувача;
9.2.2. функціонування Інформаційного Ресурсу / Додатку буде протікати безперервно, швидко, без технічних збоїв, надійно і без помилок;
9.2.3. Інформаційний Ресурс / Додаток буде доступним для використання цілодобово, у певний момент часу або протягом певного періоду.
9.3. Ліцензіар не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, а також упущену вигоду Користувача або третіх осіб в результаті:
9.3.1. використання або неможливості використання Інформаційного Ресурсу / Додатку;
9.3.2. несанкціонованого доступу третіх осіб до персональної інформації Користувача, включаючи ту, яка прив’язана до створеного ним Облікового запису;
9.3.3. заяви або поведінки третіх осіб.
9.4. За будь-яких обставин та без шкоди правам Ліцензіара за цією Угодою, відповідальність Ліцензіара перед Користувачем обмежена сумою, що не перевищує розміру платежів, отриманих Ліцензіаром від Користувача до моменту настання обставин, які спричинили виникнення відповідальності Ліцензіара.
9.5. Користувач погоджується з тим, що Користувач використовує Послуги, Веб-сайт та / або Інформаційний Ресурс на власний розсуд та на власний ризик за принципом “як є” і/або “як існує”, та приймає відмову Ліцензіара від будь-яких прямих або опосередкованих гарантій, в тому числі, щодо товарності, придатності до певного використання або цілі, не порушення права, права власності, дієвості, задоволення від використання, цінності, точності даних та інтеграції системи.
9.6. Користувач розуміє та погоджується, що ні Ліцензіар, ні його співробітники, керівники, пов’язані особи, філії чи представники не відповідають за будь-які шкоду / збитки, зокрема, прямі чи опосередковані, у тому числі, але не обмежуючись, втрату доходів, прибутку, репутації, гудвілу, інших нематеріальних збитків у зв’язку з використанням Послуг, Веб-сайту та / або Інформаційного Ресурсу.

10. Вирішення спорів
10.1. Усі спори, що виникають у зв’язку з цією Угодою, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
10.2. Будь-які претензії Користувача, що виникли у зв’язку з цією Угодою, підлягають пред’явленню Ліцензіару за допомогою електронної пошти на адресу info@doctoronline.care.
10.3. Ліцензіар не розглядає анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати Користувача на основі даних, наданих ним при реєстрації.

11. Персональні дані
11.1. Користувач, приймаючі умови даної Публічної оферти, надає свою згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI (далі – Закон) на обробку Ліцензіаром його персональних даних і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє по своїй волі і в своїх інтересах. Згода поширюється на наступну інформацію: ім’я, прізвище, по-батькові, електронну адресу, телефон та іншу інформацію, що стосується Користувача, а також наступні персональні дані, надані Користувачем як при заповнені реєстраційної форми, так і при заповнені свого профілю; файли cookie; IP-адреси; параметри і настройки інтернет-браузерів. Згода на обробку персональних даних надається Користувачем з метою виконання даної Угоди для здійснення будь-яких дій стосовно персональних даних, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства.
11.2. Обробка персональних даних здійснюється Ліцензіаром наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації. При обробці персональних даних Ліцензіар не обмежений в застосуванні способів їх обробки.
11.3. Персональні дані, надані Користувачем, будуть доступні співробітникам Ліцензіара. Ліцензіар не продає та не розголошує персональні дані третім особам без необхідності за винятком випадків, передбачених цією Угодою. Зокрема, Ліцензіар може використовувати послуги третіх осіб для обробки персональних даних Користувача. Дана обробка здійснюється з різними цілями, наприклад, для розсилки інформаційних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов’язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати персональні дані Користувача для інших цілей. Ліцензіар також передає персональні дані Користувача в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому цього вимагає чинне законодавство України, або, якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства, а також для захисту прав власності Ліцензіара і третіх осіб.
11.4. Дозвіл Користувача на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії цієї Угоди. Також укладенням даної Угоди, Користувач підтверджує, що обсяг прав Ліцензіара як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.

12. Загальний регламент щодо захисту даних
12.1. Політика конфіденційності Інформаційного Ресурсу / Додатку розроблена згідно Директиви (ЄС) 2016/679 (GDPR) щодо обробки і переміщення персональних даних, які використовуються для цілей ефективного використання сервісів, які доступні у Додатку, або надаються з його допомогою з урахування ключових принципів GDPR.
12.2. Наступні типи персональних даних можуть бути зібрані, збережені та використані:
12.2.1. Інформація про комп’ютер та інший пристрій Користувача, включаючи IP-адресу, географічне положення, тип і версію браузера та операційну систему;
12.2.2. Інформація про відвідування та використання Додатку, включаючи джерело рефералів, тривалість відвідування, перегляди сторінок та шляхи навігації;
12.2.3. Інформація, яку Користувач вводить під час реєстрації у Додатку, наприклад, електронна пошта;
12.2.4. Інформація, яку Користувач вводить при створенні профілю у Додатку. Наприклад, ім’я, дата народження;
12.2.5. Інформація, яку Користувач вводить, щоб налаштувати підписку на електронні листи та / або інформаційні повідомлення (інформаційні бюлетені);
12.2.6. Інформація, яка генерується під час використання Додатку, в тому числі, коли, як часто та за яких умов Користувач його використовує;
12.2.7. Інформація, що стосується усіх сервісів нашого Додатку, які Користувач використовує, або транзакцію, яку Користувач здійснює через Додаток, яка включає ім’я, номер телефону, адресу електронної пошти;
12.2.8. Будь-які інші персональні дані, які Користувач надає Ліцензіару при використанні Додатку;
12.2.9. Інформація про третіх осіб, з якої видалені дані, що можуть ідентифікувати особу, наприклад анонімізовані клінічні випадки, інша інформація, що передається з науковими чи навчальними цілями або з метою статистичних та маркетингових досліджень.
12.3. Використання персональних даних, наданих Ліцензіару через Додаток:
12.3.1. Адміністрування Додатку;
12.3.2. Персоналізація Додатку;
12.3.3. Надання доступу до сервісів, доступних при використанні Додатку;
12.3.4. Надсилання виписок, рахунків-фактур та нагадувань про оплату, за користування окремими платними сервісами Додатку;
12.3.5. Надсилати Користувачу маркетингові комерційні повідомлення;
12.3.6. Відправлення повідомлень електронної пошти, на які Користувач зробить окремий запит;
12.3.7. Надсилання Користувачу електронних повідомлень (інформаційний бюлетень), якщо Користувач підписався на нього (Користувач може скасувати підписку в будь-який час);
12.3.8. Відправлення Користувачу маркетингових комунікацій, пов’язаних з Додатком або бізнесом третіх осіб, які, на думку Ліцензіара, можуть зацікавити Користувача;
12.3.9. Надання третім сторонам статистичної інформації про користувачів Ліцензіара;
12.3.10. Робота з запитами та скаргами, які надіслані Користувачем стосовно роботи Додатку;
12.3.11. Безпека Додатку та запобігання шахрайству;
12.3.12. Перевірка відповідності умовам, що регулюють використання Додатку;
12.3.13. Інші види використання. Налаштування конфіденційності можуть бути використані для обмеження інформації Користувача у Додатку і Користувач може в будь-який час припинити користування сервісами Додатку та/або вимагати видалення своїх реєстраційних даних.
12.4. Міжнародна передача даних.
12.4.1. Інформація, яку Ліцензіар збирає, може зберігатися, оброблятися та передаватися між будь-якою з країн, в тому числі країни Європейського економічного простору, та ті, в яких працює Ліцензіар, з тим щоб дозволити використовувати інформацію відповідно до цієї політики.
12.4.2. Інформація, яку Ліцензіар збирає, може бути передана до таких країн, які мають належний рівень захисту персональних даних, еквівалентний тому, що діє в Європейському економічному просторі. Держави – учасниці Європейського економічного простору, а також держави, які підписали Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, визнаються такими, що забезпечують належний рівень захисту персональних даних.
12.4.3. Персональні дані, які Користувач розміщує у Додатку, можуть бути доступні через Інтернет зареєстрованим Користувачам нашого Веб-сайту по всьому світу. Ми не можемо гарантувати запобігання використанню або неправильному використанню таких даних ними.
12.5. Користувач цим надає поінформоване погодження на передачу та оброблення Ліцензіаром персональних даних Користувача, в тому числі, описаних у цьому розділі, згідно цілям і меті даних Умов Використання.
12.6. Збереження персональних даних.
12.6.1. У цьому розділі викладена політика та процедура збереження даних, які спрямовані на забезпечення того, щоб Ліцензіар дотримувався юридичних зобов’язань стосовно збереження та видалення персональних даних.
12.6.2. Персональні дані, які Ліцензіар обробляє для будь-яких цілей, не можуть зберігатися після припинення реєстрації Користувача у Додатку та видалення, з цієї причини, його реєстраційних даних.
12.6.3. Дані Користувача будуть негайно видалені на його вимогу, надіслану у електронному повідомленні адміністратору Додатку.
12.6.4. Незважаючи на інші положення цього розділу, Ліцензіар зберігатиме документи (включаючи електронні документи), що містять персональні дані:
12.6.4.1. в тій мірі, в якій Ліцензіар повинен це робити у відповідності до законодавства;
12.6.4.2. якщо Ліцензіар вважає, що документи можуть мати відношення до будь-якого поточного або майбутнього судового розгляду;
12.6.4.3. для встановлення, здійснення або захисту юридичних прав Ліцензіара (у тому числі надання іншої інформації для запобігання шахрайству та зменшення фінансового ризику).
12.7. Безпека персональних даних Користувача.
12.7.1. Ліцензіар буде приймати обґрунтовані технічні та організаційні запобіжні заходи, щоб запобігти втраті, неправильному використанню або зміні персональних даних Користувача.
12.7.2. Ліцензіар зберігатиме всі персональні дані Користувача на безпечних (захищених паролем і захищених брандмауером) серверах Ліцензіара.
12.7.3. Всі електронні фінансові операції, введені через Додаток, будуть захищені технологією шифрування.
12.7.4. Користувач визнає, що передача інформації (даних) через Інтернет є за своєю суттю небезпечною, і Ліцензіар не може гарантувати безпеку інформації (даних), що надсилаються через Інтернет.
12.7.5. Користувач несе відповідальність за збереження пароля, який він використовує для доступу до Додатку конфіденційно і Ліцензіар не буде просити надати пароль (крім випадків, коли Користувач входить в Додаток).

13. Заключні положення
13.1. Право на зміни Умов Використання. Користувач погоджується з правом Ліцензіара на власний розсуд змінювати, додавати або видаляти Умови Використання в частині або в цілому в будь-який час в теперішньому або майбутньому. Подальше використання Послуг, Веб-сайту та / або Інформаційного Ресурсупісля повідомлення про будь-які подібні зміни, додатки або видалення вказують на те, що Користувач визнає такі зміни, додатки або видалення та погоджується їх вважати для себе обов’язковими для належного виконання.
13.2. Відшкодування збитків. Користувач погоджується захищати Ліцензіара від будь-яких претензій, зокрема, вимог, дій, позовів тощо, які є наслідком порушення Користувачем цих Умов Використання, та / або компенсувати Ліцензіару будь-які збитки Ліцензіара, пов’язані з такими претензіями та / або порушенням.
13.3. Географічні обмеження. Ліцензіар не заявляє, що всі товари, послуги та / або матеріали, доступні на Веб-сайті та / або Інформаційному Ресурсі, є відповідними або доступними для використання в місцях, що знаходяться за межами правового режиму чинного Законодавства.
13.4. Торгові марки. Деякі назви, логотипи та інші матеріали, що відображаються на Веб-сайті та / або Інформаційному Ресурсі, можуть становити торговельні марки, торгові найменування, знаки обслуговування або логотипи (надалі – Знаки) Ліцензіара або інших організацій. Ви не маєте права використовувати такі Знаки без явного письмового дозволу Ліцензіара. Право власності на всі такі Знаки та гудвіл, пов’язаний з ними, залишається у Ліцензіара чи тих інших суб’єктів.
13.5. Конфіденційність та комунікації.
13.5.1. Ліцензіар дотримується чинного Законодавства щодо забезпечення належної охорони конфіденційної інформації, яка стала або могла стати йому відомою, в т.ч. лікарської таємниці.
13.5.2. Ліцензіар зберігає в таємниці інформацію про факт звернення Клієнтів до Замовників за медичною допомогою, а також, якщо таке стане йому відоме, про стан здоров’я Клієнтів, діагноз та інші відомості, отримані при їх обстеженні та лікуванні.
13.5.3. За згодою Клієнта або його законного представника допускається передача відомостей, що становлять лікарську таємницю іншим особам, в тому числі посадовим особам, в інтересах обстеження і лікування Користувача, в рамках виконання зобов’язань за цими Умовами Використання.
13.5.4. Надання відомостей, що становлять лікарську таємницю, без згоди Користувача або його законного представника допускається з метою обстеження і лікування Користувача, не здатного через свій стан висловити свою волю і в інших випадках, передбачених Законодавством.
13.5.5. Користувач повідомлений і усвідомлює, що Послуга надається по відкритих каналах зв’язку і що дані канали не гарантують дотримання режиму конфіденційності інформації, що передається.
13.5.6. Сторони зобов’язуються зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, в т.ч. фінансову та іншу конфіденційну інформацію, отриману від іншої Сторони при виконанні цього Договору.
13.6. У рамках надання вам Послуг нам може знадобитися надати вам певні повідомлення, такі як нагадування про зустріч, оголошення про послуги, повідомлення про конфіденційність, адміністративні повідомлення та інші повідомлення про Послуги тощо (надалі – Повідомлення). Такі Повідомлення вважаються частиною Послуг та Вашого облікового запису.
13.7. Ви розумієте, що ваш Акцепт цих Умов Використання та / або будь-яких інших форм, представлених вам на Веб-сайті та / або Інформаційному Ресурсі, беззастережно свідчить про ваше погодження із цими Умовами Використання і що така дія є юридичним підписом. Ви погоджуєтесь, що ми можемо надсилати вам Повідомлення електронними засобами, включаючи, але не обмежуючись наступним: (1) електронною поштою, використовуючи адресу, яку ви нам надали під час реєстрації, (2) коротким текстовим Повідомленням про послугу (“SMS”) на мобільний номер, який ви нам надали під час реєстрації (“SMS-повідомлення”), (3) відправленням Повідомлень на комп’ютер чи інший пристрій, або (4) шляхом розміщення Повідомлень на Веб-сайті та / або Інформаційному Ресурсі. Доставка будь-яких Повідомлень від нас чинна при надсиланні нами, незалежно від того, чи читаєте ви Повідомлення. Ви можете відкликати свою згоду на отримання Повідомлень, відключивши свій Обліковий запис. Хоча захищені електронні повідомлення завжди надають перевагу незахищеному електронному листу, за певних обставин між вами та Ліцензіаром спілкування електронною поштою може бути не захищеним. Ліцензіар не забезпечує безпеку та конфіденційність повідомлень, надісланих електронною поштою.
13.8. Дана Публічна оферта і всі відносини між Ліцензіаром та Користувачем, що виникли на підставі цієї Публічної оферти регулюються Законодавством.
13.9. Якщо з тих, чи інших причин, які-небудь з умов цієї Публічної оферти будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Публічної оферти.
13.10. Дана Публічна оферта укладається на невизначений термін і поширює свою дію на всіх Користувачів, починаючи з моменту їх реєстрації.

14. Apple HealthKit. Ми використовуємо платформу HealthKit (детальніше див. тут) компанії Apple (Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA; далі – «Apple»), яка служить центральним репозиторієм всіх даних, пов’язаних зі здоров’ям і фітнесом, на iPhone і Apple Watch і, за явної згоди користувача, дає можливість додаткам зв’язуватися з магазином HealthKit для отримання доступу і передачі цих даних. Ми обробляємо наступні дані, отримані за допомогою платформи HealthKit і процесора Apple CoreMotion (детальніше див. тут), з метою, викладеною нижче, і за явної згоди користувача: кроки, калорії, відстань, тривалість, і пульс. Нові атрибути даних можуть бути додані до платформи HealthKit, які будуть відображені в Продукті і на які ви повинні дати свою згоду. Doctor Online і постачальники аналітичних послуг Doctor Online можуть проводити аналіз даних участі в дослідницьких цілях для надання персоналізованого досвіду і мотивації залучення в розвиток оздоровчих звичок. Doctor Online не використовує інформацію, отриману за допомогою платформи HealthKit, в рекламних цілях або для аналогічних послуг. Ви можете в будь-який час скасувати доступ Doctor Online до ваших даних, зробивши відповідні зміни в налаштуваннях вашого мобільного пристрою.